ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกันยายน 2561
วันที่ประกาศ : 4 Sep 2018 08:49

รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

คำคมดลใจ...

 

วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมีอยู่สองวันคือ วันที่คุณเกิด และวันที่คุณค้นพบว่าคุณเกิดมาทำไม

- มาร์ก ทเวน -
นักเขียนชาวชาวอเมริกัน

 

The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. 

Mark Twain : 1835-1910