ข่าวสารแนะนำประจำเดือนตุลาคม 2561
วันที่ประกาศ : 3 Oct 2018 08:52

รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

Today was good.
Today was fun.
Tomorrow is another one.

-Dr.Seuss- 
 American author

 

วันนี้เป็นวันที่ดี
วันนี้เป็นวันที่เราสนุกกับชีวิต
และวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นอีกวันที่มีความสุขเช่นเดียวกัน

- ด็อกเตอร์ ซุส หรือ ธีโอดอร์ ซัส กีเซล- 
  นักเขียนหนังสือเด็กชาวอเมริกัน