ข่าวสารแนะนำประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันที่ประกาศ : 1 Nov 2018 08:49

รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

คำคนดลใจ...

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. 

- Helen Keller (1880-1968)
  American author


เดินกับมิตรในความมืดมิด ยังดีกว่าเดินลำพังในที่สว่าง

- เฮเลน เคลเลอร์
   นักเขียนมชาวอเมริกัน
   ผู้พิการทั้งตาบอดและหูหนวกตั้งแต่อายุ 19 เดือน