ข่าวสารแนะนำประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ประกาศ : 7 Dec 2018 09:13

รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
อย่าอ้อนวอนขอชีวิตที่เรียบง่าย แต่จงสวดขอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น 

-จอห์น เอฟ.เคนเนดี้-
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา