ข่าวสารแนะนำประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

คำคนดลใจ...

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. 

- Helen Keller (1880-1968)
  American author


เดินกับมิตรในความมืดมิด ยังดีกว่าเดินลำพังในที่สว่าง

- เฮเลน เคลเลอร์
   นักเขียนมชาวอเมริกัน
   ผู้พิการทั้งตาบอดและหูหนวกตั้งแต่อายุ 19 เดือน

 

 

 
วันที่ประกาศ 1 Nov 2018 08:49 | View [12]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนตุลาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

Today was good.
Today was fun.
Tomorrow is another one.

-Dr.Seuss-
 American author

 

วันนี้เป็นวันที่ดี
วันนี้เป็นวันที่เราสนุกกับชีวิต
และวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นอีกวันที่มีความสุขเช่นเดียวกัน

- ด็อกเตอร์ ซุส หรือ ธีโอดอร์ ซัส กีเซล-
  นักเขียนหนังสือเด็กชาวอเมริกัน

 
วันที่ประกาศ 3 Oct 2018 08:52 | View [17]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกันยายน 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคมดลใจ...

 

วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมีอยู่สองวันคือ วันที่คุณเกิด และวันที่คุณค้นพบว่าคุณเกิดมาทำไม

- มาร์ก ทเวน -

นักเขียนชาวชาวอเมริกัน

 

The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. 

Mark Twain : 1835-1910

 

 
วันที่ประกาศ 4 Sep 2018 08:49 | View [123]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนสิงหาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 

คำบันดาลใจ...

"I believe there''s an inner power that makes winners or losers. And the winners are the ones who really listen to the truth of their hearts."

~ Sylvester Stallone. American actor


ผมเชื่อว่ามีพลังบางอย่างภายในตัวเราที่จะทำให้เราชนะหรือแพ้ 
และคนที่ชนะก็คือคนที่ฟังหัวใจของตัวเองเท่านั้น

~ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน นักแสดงชาวอเมริกัน

 
วันที่ประกาศ 1 Aug 2018 08:49 | View [55]

ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง เปิดโลกการอ่าน ต่อยอดการเขียน กับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด


เสวนา เรื่อง เปิดโลกการอ่าน ต่อยอดการเขียน กับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

โดย คุณศุ บุญเลี้ยง
ดำเนินรายการโดย คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

โครงการเสวนา
กำหนดการเสวนา

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ 

 

หมายเหตุ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 สิงหาคม 2561
หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด รับจำนวน 60 คนเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2832 9253
อีเมล library@hsri.or.th


   
 
วันที่ประกาศ 11 Jul 2018 16:45 | View [726]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกรกฎาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 

คำบันดาลใจ...

Never miss the opportunity to follow your dreams.
Older people who are unhappy with life
Are those with regrets.

- - Anonymous

อย่าปล่อยโอกาสที่จะทำตามฝันหลุดลอยไป
เพราะเมื่อเวลาผ่านไป คุณอาจต้องอยู่กับชีวิตบั้นปลายที่ไร้ความสุข
จากการเสียดายโอกาสที่ผ่านไปแล้วและไม่มีวันหวนกลับมาอีก

- - นิรนาม

 
วันที่ประกาศ 3 Jul 2018 08:54 | View [52]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมิถุนายน 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 

คำบันดาลใจ...

"Those who don''t believe in magic will never find it."
- - Roald Dahl (1916-1990) Writer

"ผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ก็จะไม่มีวันได้พบ"
- - โรอัลด์ ดาห์ล นักเขียน

 
วันที่ประกาศ 4 Jun 2018 08:53 | View [51]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนพฤษภาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 คำบันดาลใจ...

"The secret of success in life is to be ready
  for your opportunity when it comes."
"ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัว
 ให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง"

- - Benjamin Disraeli - - (ค.ศ.1804-1881)
     อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร

 
วันที่ประกาศ 1 May 2018 10:33 | View [71]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนเมษายน 2561


รายละเอียดข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์

คำบันดาลใจ...

"การอ่านทำให้คนเต็มคน การฟังทำให้คนพร้อม
  และการเขียนทำให้คนปราณีต" 

- - ฟรานซิส เบคอน (ค.ศ. 1909 - ค.ศ. 1992)

 

 
วันที่ประกาศ 3 Apr 2018 08:51 | View [94]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมีนาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์

คำบันดาลใจ...

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” 

“ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป.”

- - มหาตมา คานธี  (ค.ศ.1869-1948)

 
วันที่ประกาศ 5 Mar 2018 09:00 | View [88]

เชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ...สูงวัยอย่างมีคุณภาพ


เสวนา เรื่อง เตรียมตัว เตรียมใจ...สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

คลิปวิดีโอ 1
คลิปวิดีโอ 2
คลิปวิดีโอ 3
คลิปวิดีโอ 4

โครงการเสวนา
กำหนดการเสวนา
เอกสารประกอบการเสวนาฯ


ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ 

หมายเหตุ  ตั้งแต่บัดนี้-วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2661 
หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด รับจำนวน 60 คนเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2832 9253
อีเมล library@hsri.or.th


 
วันที่ประกาศ 15 Feb 2018 10:36 | View [4566]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์

คำบันดาลใจ...

A good book is the best of friends, the same today and forever.” 

- -  Martin Farquhar Tupper  (1810 – 1889)
      writer and poet.

"หนังสือดีๆ สักเล่มคือเพื่อนที่ดีที่สุดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าวันนี้และตลอดไป" 

 
วันที่ประกาศ 1 Feb 2018 09:10 | View [245]

ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง เติมใจ เติมสุข สนุกกับชีวิต : เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค 4.0


เสวนาเรื่อง เติมใจ เติมสุข สนุกกับชีวิต : เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค 4.0 

วิทยากรโดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต
ดำเนินรายการโดย คุณกิติมาภรณ์  จิตราทร
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

คลิปวิดีโองานเสวนา 
คลิปวิดีโอ 1
คลิปวิดีโอ 2

คลิปวิดีโอ 3

ดาวน์ไฟล์สไสด์เสวนา

หนังสือ สร้างสุขด้วยสติในองค์กร

 
 
วันที่ประกาศ 10 Jan 2018 10:44 | View [117]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมกราคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์

คำบันดาลใจ...

 “Education is not preparation for life;
  education is life itself.” 

   -- John Dewey

 “การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต มันคือชีวิตในตัวมันเอง” 

   --จอห์น ดูอี 

   (ค.ศ. 1859 – 1 มิถุนายน ค.ศ. 1952 : นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน) 

 
วันที่ประกาศ 8 Jan 2018 09:11 | View [46]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนธันวาคม 2560


รายละเอียดข่าวสาร ดาวน์โหลดไฟล์

คำบันดาลใจ...

"Books are the quietest and most constant of friends; 
they are the most accessible and wisest of counsellors, and the most patient of teachers." 

Charles William Eliot (1834-1926)

 

"หนังสือเป็นเพื่อนที่เงียบและมั่นคงมากที่สุด
เป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายและรอบรู้ที่สุด
และเป็นครูที่อดทนที่สุด" 

ชาร์ล วิลเลียม อีเลียต
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

 
วันที่ประกาศ 4 Dec 2017 09:36 | View [49]

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8