ข่าวสารแนะนำประจำเดือนสิงหาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 


คำคนดลใจ...

 

"ไม่ว่าคุณจะคิดว่า ''คุณทำได้''
 หรือคิดว่า ''คุณทำไม่ได้''
 คุณก็ ''คิดถูก'' ทั้งนั้น..."

.

- เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) -[1863 – 1947]

 
วันที่ประกาศ 5 Aug 2019 12:30 | View [12]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกรกฎาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

คำคนดลใจ...

 

"แม้โลกนี้จะเต็มไปด้วย ''''ความทุกข์ยาก''''
 แต่ก็เต็มไปด้วยหนทางที่จะเอาชนะมัน..."

.

"Although the world is full of suffering,
  it is also full of the overcoming of it."

.

- เฮเลน เคลเลอร์ (Helen Keller) -[1880-1968]
   นักเขียนและนักสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน
   ผู้ที่พิการทั้งตาบอดและหูหนวกตั้งแต่วัยเยาว์

 
วันที่ประกาศ 18 Jul 2019 08:54 | View [11]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมิถุนายน 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

คำคนดลใจ...

 

“...''ความสำเร็จ'' ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าการมี ''วินัย'' 
 เพราะมันจำเป็นต้อง ''ฝึกฝน'' เป็นประจำทุกๆ วัน...” 

.

-จิม โรห์น - (1930-2009)
นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

 
วันที่ประกาศ 31 May 2019 14:51 | View [38]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1  ชั้น 6
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 
วันที่ประกาศ 31 May 2019 09:35 | View [46]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนพฤษภาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

คำคนดลใจ...

"ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของผลสำเร็จท้ายสุด
 แต่มันเกี่ยวกับการที่คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างในระหว่างนั้น..." 

- Vera Wang -
  แฟชั่นดีไซเนอร์และอดีตบรรณาธิการแฟชั่นหนังสือ Vogue

 
วันที่ประกาศ 31 May 2019 09:30 | View [51]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนเมษายน 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

"อย่าไปหวังว่ามันจะง่ายขึ้น 
แต่จงหวังว่าคุณจะต้องเก่งขึ้น
อย่าไปหวังว่าปัญหาจะลดลง 
แต่จงหวังว่าคุณจะมีทักษะที่มากขึ้น 
อย่าไปหวังว่าอุปสรรคจะลดลง 
แต่จงหวังว่าคุณจะต้องมีปัญญาที่มากขึ้น...” 
.
- จิม โรห์น (Jim Rohn) - (1930-2009)

 
วันที่ประกาศ 4 Apr 2019 12:15 | View [46]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมีนาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

"จุดประสงค์สำคัญในชีวิตคนเรา 
คือ การช่วยเหลือผู้อื่น 
และถ้าคุณช่วยผู้อื่นไม่ได้ 
อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขา..."
.
- ดาไลลามะ (DALAI LAMA) -

 
วันที่ประกาศ 4 Apr 2019 12:12 | View [37]

งานเสวนา เรื่อง สุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต


ร่วมเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิตและงอกงามเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในงานเสวนา เรื่อง "สุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต"

โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
      ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 

ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

คลิปวิดีโอ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

โครงการเสวนา
กำหนดการเสวนา

ไฟล์ประกอบการเสวนา


 

แผนที่ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2832 9253
อีเมล library@hsri.or.th

 
วันที่ประกาศ 5 Feb 2019 15:07 | View [376]

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี ชวนอ่าน : กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
- Nelson Mandela -

“การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก.”
- เนลสัน แมนเดลา -

 
วันที่ประกาศ 4 Feb 2019 16:26 | View [105]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมกราคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

 

คำคนดลใจ...

"คนจำนวนมากไปไม่ถึงความฝัน
  มิใช่เพราะพวกเขาอ่อนด้อยกว่าคนอื่น
  หากเพราะพวกเขาทิ้งความอดทนไว้กลางทางต่างหาก"

- - หนังสือ รอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง 
     โดย  วินทร์ เลียววาริณ
     นักเขียนและศิลปินแห่งชาติ

 
วันที่ประกาศ 3 Jan 2019 08:50 | View [85]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนธันวาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
อย่าอ้อนวอนขอชีวิตที่เรียบง่าย แต่จงสวดขอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น 

-จอห์น เอฟ.เคนเนดี้-
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

 
วันที่ประกาศ 7 Dec 2018 09:13 | View [56]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

คำคนดลใจ...

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. 

- Helen Keller (1880-1968)
  American author


เดินกับมิตรในความมืดมิด ยังดีกว่าเดินลำพังในที่สว่าง

- เฮเลน เคลเลอร์
   นักเขียนมชาวอเมริกัน
   ผู้พิการทั้งตาบอดและหูหนวกตั้งแต่อายุ 19 เดือน

 

 

 
วันที่ประกาศ 1 Nov 2018 08:49 | View [109]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนตุลาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคนดลใจ...

Today was good.
Today was fun.
Tomorrow is another one.

-Dr.Seuss-
 American author

 

วันนี้เป็นวันที่ดี
วันนี้เป็นวันที่เราสนุกกับชีวิต
และวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นอีกวันที่มีความสุขเช่นเดียวกัน

- ด็อกเตอร์ ซุส หรือ ธีโอดอร์ ซัส กีเซล-
  นักเขียนหนังสือเด็กชาวอเมริกัน

 
วันที่ประกาศ 3 Oct 2018 08:52 | View [77]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกันยายน 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์  

คำคมดลใจ...

 

วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมีอยู่สองวันคือ วันที่คุณเกิด และวันที่คุณค้นพบว่าคุณเกิดมาทำไม

- มาร์ก ทเวน -

นักเขียนชาวชาวอเมริกัน

 

The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. 

Mark Twain : 1835-1910

 

 
วันที่ประกาศ 4 Sep 2018 08:49 | View [176]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนสิงหาคม 2561


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 

คำบันดาลใจ...

"I believe there''s an inner power that makes winners or losers. And the winners are the ones who really listen to the truth of their hearts."

~ Sylvester Stallone. American actor


ผมเชื่อว่ามีพลังบางอย่างภายในตัวเราที่จะทำให้เราชนะหรือแพ้ 
และคนที่ชนะก็คือคนที่ฟังหัวใจของตัวเองเท่านั้น

~ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน นักแสดงชาวอเมริกัน

 
วันที่ประกาศ 1 Aug 2018 08:49 | View [95]

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9