Title 100 ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา / โชตวิชช์ สุวงศ์ ;บรรณาธิการโดย ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา.
Author โชตวิชช์ สุวงศ์
Publication กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ , 2554
Detail 228 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
หนังสือ "100 ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา" เป็นปรัชญาชีวิตซึ่งสรุปจากบันทึกความทรงจำช่วง พ.ศ. 2514 – 2521 และการรวบรวมข้อคิดของ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ได้บอกเล่าและสั่งสอนลูกหลานและพนักงานในเครือสหพัฒน์ โดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้เป็นผู้รวบรวมเป็นคนแรก ต่อมาได้มีการคัดสรรเพิ่มเติมขึ้นเป็น 100 ปรัชญาชีวิตนี้ ซึ่งจะเป็นการให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความสุขกับชีวิต เกิดความหวัง เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความพอเพียงและความพึงพอใจในชีวิต นี่คือวิถีการสร้างสรรค์ชีวิตและการงานอันไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนของดร.เทียม โชควัฒนา

  Comments   

    Recently viewed