Title หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ที่เมรุวัดห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 / บรรณาธิการโดย กฤษณพงศ์ กีรติกร และ อดิศัย เรืองจิระชูพร.
Publication ปทุมธานี : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ; 2560
Detail 112 หน้า. : ภาพประกอบสี ; 25 ซม
Subject
Note สนับสนุนโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, มูลนิธิวนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  การแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน--กลุ่มวิจัยทักษะการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน มจร. กับเครือข่ายป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา--เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับชีวิต--พืชสมุนไพรในป่าตะวันออก
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed