ติดต่อห้องสมุด

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว  ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 

เลขที่ 88/39 ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

โทร. 0 2027 9701 ต่อ 9037  อีเมล library@hsri.or.th

แผนที่