ห้องสมุด : ปิดให้บริการสถานที่ชั่วคราว ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
วันที่ประกาศ : 30 Dec 2021 14:43

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

.

"ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว
ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565"

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

.

สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล library@hsri.or.th

Inbox Facebook: https://www.facebook.com/sem100lib/inbox 

เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณครับ