ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมีนาคม 2563


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 

 คำคนดลใจ...

 

"เราคือนายของถ้อยคำที่ยังไม่ได้พูด
 แต่จะตกเป็นทาสของมัน เมื่อเราพูดมันออกไป..."

.

"We are masters of the unsaid words,
 but slaves of those we let slip out."

.

- วินสตัน เชอร์ชิล - (1874-1965)
   รัฐบุรุษชาวอังกฤษผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสอง
   สมัย..."

 
วันที่ประกาศ 27 Feb 2020 14:58 | View [22]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 คำคนดลใจ...

 "สุขภาพ คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ใช่แท่งทองและเงิน..."

 

- มหาตมะ คานธี - (1869-1948) 
  มหาบุรุษผู้นำเอกราชคืนสู่อินเดีย

 
วันที่ประกาศ 31 Jan 2020 12:26 | View [23]

ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ


ขอเชิญร่วมงานเสวนา ฟรี!

 

เรื่อง การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ

โดย รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
       ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย

 

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 

คลิก  ลงทะเบียนออนไลน์          

อย่าเชื่อ!? โดยไม่ตั้งคำถาม

เพราะเรื่องของ สุขภาพ

ไม่มีอะไรที่เป็น คำตอบตายตัว

 


 

 

 
วันที่ประกาศ 7 Jan 2020 12:00 | View [33]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมกราคม 2563


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

คำคนดลใจ...

“ผมได้เรียนรู้ว่า ''ความกล้าหาญ''
 ไม่ใช่การที่ไร้ซึ่ง ''ความกลัว''
 แต่แท้จริงคือ การที่เราสามารถ
 เอา ''ชนะความกลัว'' ได้ต่างหาก
 คนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่ไม่กลัว
 พวกเขากลัว แต่ก็ยังสู้เพื่อเอาชนะมันให้ได้”

.

 - Nelson Mandela - (1918-2013)

 

 
วันที่ประกาศ 23 Dec 2019 09:19 | View [41]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนธันวาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

คำคนดลใจ...

 

"พ่อจะพูดในสิ่งที่ลูกรู้อยู่แล้ว
ว่าชีวิตนั้นมันยากลำบาก
ไม่ใช่ว่าเราต้องต่อสู้มากแค่ไหน
ถึงจะประสบความสำเร็จ
แต่มันอยู่ที่ว่าเรา ''อดทน'' มากแค่ไหน
เรา ''อดทน'' และ ''ลุยต่อ'' ได้มากแค่ไหน..."

.

- Rocky Balboa -
จากภาพยนตร์ Rocky

 
วันที่ประกาศ 12 Dec 2019 11:26 | View [66]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

คำคนดลใจ...

"ฉันขอบอกกับเธอว่า
''หนังสือ'' คือ ''เพื่อน'' ที่อ่อนหวาน
 และไม่ตำหนิติเตียน
 สำหรับคนที่มีความทุกข์
 ถ้าหนังสือไม่สามารถทำให้เรา
 ชื่นชมกับชีวิตได้ 
 อย่างน้อยพวกเขาก็จะสอนเรา
 ให้รู้จัก ''อดทน'' ต่อชีวิต..."

.

- จี.เค.เชสเตอร์ตัน - (1874-1936)
  นักเขียนนวนิยายชาวอังกฤษ 

 
วันที่ประกาศ 6 Nov 2019 15:58 | View [86]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนตุลาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

คำคนดลใจ...

 

"...''ความสุข'' เป็นสิ่งประหลาดยิ่ง
 หาได้ลดน้อยเพราะท่าน ''แบ่งปัน'' แก่ผู้อื่นไม่
 บางครั้ง ท่านยิ่ง ''แบ่งปัน'' แก่ผู้อื่นมากขึ้น
 ''ความสุข'' ที่ตนเองได้รับก็จะมากยิ่งขึ้น..."

.

- โกวเล้ง - (1938-1985) นักเขียน

 
วันที่ประกาศ 1 Oct 2019 10:53 | View [61]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกันยายน 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

คำคนดลใจ...

 

 "วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือ
  การสร้างมันขึ้นมา..."

.

- อับราฮัม ลินคอล์น - (1809 - 1865)
  ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 16

 
วันที่ประกาศ 30 Aug 2019 11:58 | View [56]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนสิงหาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 


คำคนดลใจ...

 

"ไม่ว่าคุณจะคิดว่า ''คุณทำได้''
 หรือคิดว่า ''คุณทำไม่ได้''
 คุณก็ ''คิดถูก'' ทั้งนั้น..."

.

- เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) -[1863 – 1947]

 
วันที่ประกาศ 5 Aug 2019 12:30 | View [56]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนกรกฎาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

คำคนดลใจ...

 

"แม้โลกนี้จะเต็มไปด้วย ''ความทุกข์ยาก''
 แต่ก็เต็มไปด้วยหนทางที่จะเอาชนะมัน..."

.

"Although the world is full of suffering,
  it is also full of the overcoming of it."

.

- เฮเลน เคลเลอร์ (Helen Keller) -[1880-1968]
   นักเขียนและนักสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกัน
   ผู้ที่พิการทั้งตาบอดและหูหนวกตั้งแต่วัยเยาว์

 
วันที่ประกาศ 18 Jul 2019 08:54 | View [63]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมิถุนายน 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

 

คำคนดลใจ...

 

“...''ความสำเร็จ'' ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าการมี ''วินัย''  
 เพราะมันจำเป็นต้อง ''ฝึกฝน'' เป็นประจำทุกๆ วัน...” 

.

-จิม โรห์น - (1930-2009)
นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

 
วันที่ประกาศ 31 May 2019 14:51 | View [75]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1  ชั้น 6
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 
วันที่ประกาศ 31 May 2019 09:35 | View [83]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนพฤษภาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์ 

คำคนดลใจ...

"ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของผลสำเร็จท้ายสุด
 แต่มันเกี่ยวกับการที่คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างในระหว่างนั้น...

- Vera Wang -
  แฟชั่นดีไซเนอร์และอดีตบรรณาธิการแฟชั่นหนังสือ Vogue

 
วันที่ประกาศ 31 May 2019 09:30 | View [86]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนเมษายน 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

คำคนดลใจ...

"อย่าไปหวังว่ามันจะง่ายขึ้น 
แต่จงหวังว่าคุณจะต้องเก่งขึ้น
อย่าไปหวังว่าปัญหาจะลดลง 
แต่จงหวังว่าคุณจะมีทักษะที่มากขึ้น 
อย่าไปหวังว่าอุปสรรคจะลดลง 
แต่จงหวังว่าคุณจะต้องมีปัญญาที่มากขึ้น...” 
.
- จิม โรห์น (Jim Rohn) - (1930-2009)

 
วันที่ประกาศ 4 Apr 2019 12:15 | View [78]

ข่าวสารแนะนำประจำเดือนมีนาคม 2562


รายละเอียดข่าวสาร  ดาวน์โหลดไฟล์

คำคนดลใจ...

"จุดประสงค์สำคัญในชีวิตคนเรา 
คือ การช่วยเหลือผู้อื่น 
และถ้าคุณช่วยผู้อื่นไม่ได้ 
อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขา..."
.
- ดาไลลามะ (DALAI LAMA) -

 
วันที่ประกาศ 4 Apr 2019 12:12 | View [68]

Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10